Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Začíná 3 Měsíce, 27 Dny

20.5.2021 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

KURZ LZE REALIZOVAT I VÝJEZDNĚ PRO CELÝ PEDAGOGICKÝ SBOR PŘÍMO VE VAŠÍ ŠKOLE – PRO CENU A POČET ÚČASTNÍKŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE.

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků s PAS při inkluzivním vzdělávání v základní škole, seznámit s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s PAS. Získají přehled o možnostech zapojení rodiny, pedagogických pracovníků školy i poradenských pracovníků do řešení náročných situací.

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Triáda postižení, uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací.
  • Příprava pedagogů na práci s žáky s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání, konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.
  • Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání žáka s PAS.
  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání v základní škole, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků. Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání žáků s PAS.Cena: 2.200,-