Herní dovednosti a sociální kompetence u dětí s autismem předškolního věku nebo s mentálním postižením

MŠMT

Začíná 3 Měsíce, 15 Dny

12.5.2023 09:00 – 15:00

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

 

Počet vyučovacích hodin: 6

(vyučovací bloky mohou být na místě po dohodě s lektorkami mírně upraveny: 9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15; 13:15 – 14:45)

 

Lektor:

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

Mgr. Renata Katovská – speciální pedagožka z SPC pro děti s autismem, která se věnuje podpoře dětí v MŠ

 

Pro koho je kurz určen:

  • pedagogičtí pracovníci z MŠ,
  • pedagogičtí pracovníci ze škol zřízených podle § 16 odst. 9,
  • rodiče dětí s autismem předškolního věku nebo dětí s mentálním postižením

 

Cíl kurzu:

Seznámit frekventanty s oblastmi rozvoje z hlediska sociálního chování, se základními metodami a se specifickými pomůckami při nácviku sociálního chování u dětí s PAS. Uvést možnosti nácviku sociálních dovedností v domácím prostředí, možnosti terapie a její aplikace ve vzdělávacím procesu. Součástí kurzu je prezentace pomůcek a videozáznamů, včetně konkrétních praktických cvičení účastníků.

 

Program:

  • Ohodnocení sociálních dovedností, oblasti rozvoje v rámci sociální kompetence.
  • Metody a strategie nácviku – paralelní aktivity, střídavé činnosti, společenské hry, pracovní listy, vizualizace, procesuální schéma, obrázkový scénář, sociální příběh aj.
  • Využití pomůcek, her, hraček aj. k rozvoji sociální kompetence. Kurz je realizován v prostorech herny rané péče.
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.500,-