Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Vážení uživatelé služeb, rodiče,

 • od 13.10. je povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách i v zaměstnání, dále potom ve veřejné dopravě, na zastávkách, apod.,
 • výjimku mají klienti s PAS,
 • při práci s klienty, s rodiči, apod. naši zaměstnanci používají ochranu dýchacích cest,
 • od 14.10.2020 rušíme veškeré skupinové aktivity pro klienty či rodiče. Individuální konzultace jak ambulantní tak terénní fungují dále. Platí povinnost pravidelného větrání místnosti a dezinfekce rukou, pracovního místa, služebního automobilu či pomůcek,
 • od 14.10.2020 do odvolání rušíme také nácviky sociálních dovedností a komunikace,
 • ambulantní/vnitřní prostory organizace je možno navštívit pouze po předchozí telefonické, emailové či jiné distanční domluvě,
 • v termínu od 12.10.2020 rušíme všechny volnočasové aktivity,
 • od 20.10.2020 musí naši zaměstnanci nosit roušku na veřejných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
 • dále se musí nosit roušky ve všech motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, výjimku mají osoby s PAS.
 • Od 22.10.2020 poskytujeme stále registrované služby terénní i ambulantní a to v dohodnutém režimu, viz přechozí opatření.
 • Připravujeme pro vás online podobu našich kurzů akreditovaných MŠMT a MPSV.
 • Od 9.11.2020 musím všichni pracovníci osobní asistence, kteří pracují přímo s klienty, nosit respirátory FFP2 nebo KN95.
 • Od 11.11.2020 musí být všichni pracovníci osobní asistence, kteří pracují přímo s klienty, otestováni prostřednictvím POC antigenních testů.

 

Paspoint, z.ú.