Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Vážení uživatelé služeb, rodiče, zákonní zástupci,

 

rádi bychom vás informovali o způsobu fungovaní našich služeb do konce aktuálních platných vládních nařízení.

Všechny naše registrované sociální služby fungují dále v tomto režimu:

 • poskytujeme nadále terénní i ambulantní formu;
 • všichni zaměstnanci jsou povinni nosit při práci s klienty či cizými osobami mimo své kolegy/kolegyně respirátory FFP2/KN95 dle nařízení Vlády;
 • vzhledem k nařízení Vlády, ale především vzhledem ke kritické situaci a počtu nakažených je nezbytné, aby rodiče či jiní zákonní zástupci, měli na sobě během výkonu služby, ať už v rodině (či jinde v terénu), tak v našich prostorách, respirátor FFP2/KN95;
 • osoby s autismem mají v nošení ochrany dýchacích cest výjimku, ale prosíme, pokud je to možné a dítě s autismem to zvládne, aby i ono mělo po dobu výkonu služby na sobě ochranu úst;
 • rovněž apelujeme na dospělé s poruchou autistického spektra, pokud to zvládnou, aby na sobě měli po dobu výkonu služby ochranu úst;
 • v rámci poskytování logopedické péče používá naše zaměstnankyně ochranný štít, ale po jejím skončení i ona použije respirátor; během logopedické intervence dítě s autismem na sobě ochranu úst nemá;
 • prostory, kde probíhá konzultace, dezinfikujeme a pravidelně větráme;
 • veškeré skupinové aktivity (vč. skupinových volnočasových aktivit) ve fyzické podobě se řídí aktuálními platnými nařízeními;
 • je povinností jak zaměstnanců Paspointu, tak našich klientů a jejich rodin, aby jeden den před konzultací nahlásili:
  • jakékoliv respirační problémy,
  • příznaky jakékoliv nemoci,
  • zvýšenou teplotu,
  • potenciální kontakt s osobou s COVID,
  • jiné, v současné době rizikové příznaky.

Moc vám všem děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám společně povede překonat tuto velmi složitou dobu.

 

Paspoint, z.ú.