Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Vážení uživatelé služeb, rodiče,

  • od 10.9. je povinnost nosit roušky ve všech vnitříních prostorách i v zaměstnání, dále potom ve veřejné dopravě,
  • výjimku mají klienti s PAS,
  • dále platí výjimka ve vnitřních prostorách, pokud budeme mít od sebe distanc 2m,
  • při práci s klienty, s rodiči, apod. naši zaměstnanci používají ochranu dychácích cest.

 

Paspoint, z.ú.