Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Opatření organizace Paspoint,z.ú. v souvislosti s nákazou koronavirem

Vážení uživatelé služeb, rodiče,

 • naše organizace pracuje převážně v terénu po celém Jihomoravském kraji,
 • v současné době nemáme téměř žádné ochranné pomůcky,
 • do odvolání rušíme z preventivních důvodů všechny skupinové aktivity (výlety, kroužky, skupinky, aj.),
 • dále rušíme vzdělávací aktivity, kurzy aj. do odvolání,
 • nácviky různých dovedností se ruší, pokud jsou realizovány na škole či po domluvě lektora a účastníka/zák.zástupce,
 • chod sociálních služeb se neruší, jsou ale poskytovány v omezeném nouzovém režimu a to min. do 14. 4. 2020,
 • naše služby (konzultace) sociální rehabilitace, rané péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi budeme nabízet  formou emailů, telefonicky nebo Skype. V případě naléhavé potřeby budeme poskytovat ambulantní konzultace (u rané péče a sociální rehabilitace), a to za těchto předpokladů:
  • konzultace je předem dohodnuta,
  • uživatel nevykazuje žádný z příznaků nemoci (v případě zjištění na místě bude konzultace okamžitě zrušena),
  • konzultace proběhne individuálně v našem izolovaném dezinfikovaném prostředí,
 • ambulantní provoz služby Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi se ode dne 18.3.2020 ruší a to do odvolání,
 • osobní asistenci poskytujeme také, ale za zvýšených hygienických opatření,
 • žádáme uživatele/zákonné zástupce/rodiče, kteří byli ve styku s nakaženou osobou, jsou v karanténě, mají příznaky nemoci nebo např. pobývali v rizikové oblasti, aby kontaktovali svého poradce/asistenta/lektora nebo vedoucího služby a domluvili se na zrušení konzultací/asistencí/lekcí,
 • pokud bude v podezření zaměstnanec organizace, bude mu nařízena karanténa,
 • zaměstnanci i uživatelé služeb Paspoint, z.ú. mají dle nařízení vlády povinnost při pohybu ve veřejném prostoru/výkonu své činnosti zakrývat si ústa a nos.

Děkujeme za pochopení.