Ohlédnutí za rokem 2023

Ohlédnutí za rokem 2023

Dovolujeme si ještě se vrátit k roku 2023 a zveřejnit malé ohlednutí za naší činností v tomto roce. Rok 2023 byl pro naši organizaci rokem rozvoje. Naší organizaci se podařilo pronajmout objekt, ve kterém jsme se rozhodli vybudovat nové centrum pro lidi s autismem. Registrovali jsme také dvě nové sociální služby – denní stacionář a terénní odlehčovací službu. V současné době tedy Paspoint, z.ú. nabízí šest registrovaných sociálních služeb a volnočasové a vzdělávací centrum. V novém centrum jsme také mohli vybudovat speciální herny, konzultační ale i relaxační místnosti nebo zázemí pro rodiče. Na vybudování centra jsme získali individuální dotaci hejtmana Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna. Společně s těmito změnami došlo i k přestěhování služeb. Raná péče a sociálně aktivizační služba se přestěhovaly do nových prostor a sociální rehabilitace se přestěhovala do stávajících prostor na Anenské, kde byly původně raná péče a sociálně aktivizační služba.

V roce 2023 jsme poskytli naše služby pravidelně 598 klientům a jejich rodinám (osobní asistence – 71 klientů, raná péče – 172 rodin, sociálně aktivizační služba – 133 rodin, sociální rehabilitace 139 klientů, volnočasové centrum – 83 klientů). Uspořádali jsme dva pobytové tábory a jeden příměstský. Pořádali jsme pravidelně 4 sportovní kroužky a velké možství výletů a letních aktivit. Tyto aktivity pomáhalo zajistit 67 dobrovolníků. Vzdělávací centrum uspořádalo v roce 2023 42 přednášek, besed či sezení. Školili jsme pedagogy, zaměstnance sociálních služeb, dětské kolektivy, rodiče.

Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří toto zajistili.

Paspoint, z.ú.