Hledáme psychologa do sociálně aktivizační služby

Hledáme psychologa do sociálně aktivizační služby

Zajímá vás problematika autismu, chtěli byste se přidat do našeho týmu? Hledáme člověka, který by mohl nastoupit na pozici odborného pracovníka – psychologa v Sociálně aktivizační službě, která je zaměřena na podporu dětí s poruchami autistického spektra (dále PAS) a jejich rodin. Nástup od 1.1.2023.

Hledáme pracovníka, který má:

 • zkušenost s prací s dětmi s PAS,
 • organizační schopnosti – aktivní přístup,
 • schopnost jak samostatné i týmové práce,
 • splněnou kvalifikaci pro výkon odborného pracovníka – psychologa dle zák. 108/2006 Sb.

 

Co budete dělat:

 • stanete se součástí týmu SAS,
 • seznámíte se s jeho chodem,
 • provádět přímou péči o klientské rodiny,
 • poskytovat psychologické poradenství, psychologickou intervenci krizovou, individuální, skupinovou,
 • posuzovat potřeby klientských rodin,
 • posuzovat vývojovou úroveň dítěte a možnosti jeho komplexního rozvoje,
 • shromažďovat a poskytovat informace, které pomohou rodinám v naplňování jejich specifických potřeb a v získávání znalostí a dovedností,
 • zprostředkovávat kontakty na další odborníky,
 • spolu s rodiči vypracovávat individuální plán spolu s osobními cíli, pravidelně ho vyhodnocovat,
 • vyhodnocovat jednotlivé konzultace, správnost zvolených prostředků a naplňování individuálního plánu,
 • vést dokumentaci klienta, procházet dalším vzděláváním dle plánů osobního rozvoje,
 • spolupodílet se na vypracování a průběžné revizi SQSS a dalších metodických materiálů souvisejících s chodem služby.

Co můžeme nabídnout:

 • práci na HPP: 0,5
 • přátelský pracovní kolektiv – dobré pracovní zázemí ve stabilní neziskové organizaci,
 • pružnou pracovní dobu,
 • další vzdělávání,
 • supervizi,
 • 5 týdnů dovolené,
 • odpovídající fixní finanční ohodnocení plus osobní příplatek.

Váš životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte, prosím, na email: reditel@paspoint.cz. Poté bude s vybranými osobami proveden osobní pohovor.

Tomáš Dostál

ředitel Paspoint, z.ú.