Díky Nadaci ČEZ můžeme rozšířit půjčovnu pomůcek a hernu

Díky Nadaci ČEZ můžeme rozšířit půjčovnu pomůcek a hernu

Chtěli bychom poděkovat Nadaci ČEZ, která poskytla finanční prostředky na dovybavení naší herny a půjčovny pomůcek a to v rámci projektu Rozšíření půjčovny pomůcek a vybavení herny pro rodiče s dětmi s autismem.

Díky projektu jsme mohli dovybavit naši hernu velkým množstvím herních prvků a pomůcek, které začínáme postupně využívat při individuální i skupinové práci s dětmi s autismem. Bez této finanční podpory bychom neměli možnost vytvořit optimální zázemí, kde dokážeme dítě zaujmout, motivovat ke spolupráci a následně jej cíleně rozvíjet. Nejzásadnější přínos však vnímáme ve vztahu k rodičům dítěte s autismem. Nyní máme možnost jim prakticky demonstrovat nejrůznější zábavné aktivity a způsoby přístupu směrem k jejich dítěti a mnohdy je provázíme prvními krůčky při dosahování úspěchů či vzájemného sdílení.