13. Setkání flašinetářů v Brně

13. Setkání flašinetářů v Brně
Zveme vás na setkání flašinetářů v Brně, které vyvrcholí slavnostním benefičním koncertem v neděli 19. 6. 2022 v 19.00 v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského (tzv. Červený kostel) na Komenského náměstí v Brně. Zazní francouzské šansony, sakrální písně a nejznámější operní skladby.
Vstupné je jednotné ve výši 50 Kč a výtěžek z koncertu bude v plné výši věnován na podporu naší organizace Paspoint, z.ú., která přináší pomoc lidem s poruchami autistického spektra.

https://www.tmbrno.cz/akce/xiii-setkani-flasinetaru-v-brne-2022/