Zvládání náročného chování u dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra (PAS)

MŠMT

Začíná 3 Měsíce, 26 Dny

19.5.2021 13:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 4

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky s příčinami, projevy a možnostmi řešení náročného chování dětí, žáků a studentů s PAS, které se může objevit při jejich výchově a vzdělávání. Naučit je systematickému postupu při řešení náročného chování dětí, žáků a studentů s PAS. Nabídnout řešení v jejich konkrétních případech. Zdůraznit preventivní aspekty metodiky vzdělávání.

Program:

  • Úvod do problematiky, kauzální souvislost mezi „autistickým myšlením“ a „autistickým chováním“, komunikační nedorozumění; Popis náročného chování, vliv věku a přidružených poruch na obraz náročného chování dětí, žáků a studentů s PAS.
  • Strategie modifikace chování – obecně platný algoritmus postupu při řešení náročného chování dětí, žáků nebo studentů s PAS.
  • Dokumentace náročného chování, evaluace a intervence – realizace funkční analýzy chování.
  • Proaktivní strategie – preventivní postupy s dlouhodobým efektem.
  • Reaktivní strategie – možné postupy eliminace náročného chování, právní aspekty.
  • Funkční analýza chování s ohledem na různý věk a přidružená postižení, kazuistiky.

Cena: 900,-