Volnočasové aktivity u dětí s PAS v rámci metodiky Strukturované učení

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky používat nové strategie při nácviku využívání volného času dětí a žáků s PAS, vysvětlit příčiny problémů v oblasti trávení volného času žáků s PAS, naučit možnosti kompenzace tohoto handicapu s pomocí vizuální podpory a motivačních pobídek. Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného učení ve výchovných předmětech. Zdůraznit preventivní aspekty metodiky vzdělávání s ohledem na možnost vzniku problémového chování. Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů, včetně konkrétních praktických cvičení účastníků.

Program:

  • Volný čas jako jeden z možných spouštěčů problémového chování u dětí s PAS
  • Metodika výtvarné výchovy, hudební výchovy, tělesné výchovy a pracovních činností u osob s PAS
  • Aplikace strukturovaného učení ve výchovných předmětech
  • Modelové kasuistiky – různé úrovně nácviku využití volnočasových aktivit dle věkové úrovně
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.500,-