Tvorba pomůcek jako prostředek k efektivnímu vzdělávání dětí, žáků s PAS

MŠMT

Na vyžádání

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ, ZŠ a SŠ, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky správně hodnotit vývojovou úroveň žáka a jeho dovednosti v oblasti, pro kterou je pomůcka určena.  Vysvětlit nutnost vytváření speciálních pomůcek pro žáky s PAS. Naučit pedagogické pracovníky využívat systematickou podporu žáků formou speciálních pomůcek připravených dle individuálních potřeb konkrétního žáka. Frekventant kurzu si zhotoví pod odborným vedením konkrétní pomůcky pro svého žáka (materiál na výrobu pomůcek je v ceně kurzu). Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů.

Program:

  • Speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na zjištění vývojové úrovně; používané strategie při výrobě pomůcek.
  • Typy pomůcek, pomůcky z různých oblastí rozvoje jedince.
  • Kroky vedoucí k tvorbě pomůcky.
  • Konkrétní realizace pomůcky, zhodnocení funkčnosti pomůcky.
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.700,- (materiál na výrobu pomůcek je v ceně kurzu)