Společné vzdělávání a podpora dětí a žáků s poruchami autistického spektra (PAS)

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání žáků s PAS při společném vzdělávání v mateřské škole, základní škole i střední škole, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s PAS. Součástí kurzu jsou instruktážní video ukázky, rozbor videoukázek a konkrétní praktická cvičení účastníků.

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Triáda postižení, uplatňování metodiky strukturovaného učení.
  • Příprava pedagogů na práci s dětmi a žáky s PAS. Formální stránka společného vzdělávání, kritéria pro výběr asistenta pedagoga. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě. Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.
  • Základy metodiky strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání dle věku žáků (MŠ, ZŠ, SŠ).

Cena: 1.500,-