Praktické informace ke vzdělávání dětí a žáků s autismem ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona

MŠMT

Na vyžádání

1 Účastník

Kurz je realizován přímo v autistické škole – Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

 

TENTO KURZ JE ZEJMÉNA VHODNÝ PRO UČITELE, ASISTENTY PEDAGOGA A VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZAVÉST STRUKTUROVANÉ UČENÍ ČI CHTĚJÍ OTEVŘÍT AUTISTICKOU TŘÍDU – PŘIJĎTE SE PODÍVAT A DOZVĚDĚT SE, JAK TO VŠE FUNGUJE!!!

 

Termín kurzu bude domluven ve škole až v době, kdy bude přihlášeno alespoň 10 zájemců.

 

Pokud máte zájem o soukromou návštěvu školy, můžeme zorganizovat realizaci kurzu pro 3 osoby (celkem 4000Kč) nebo pro 4 osoby (celkem 5000 Kč).

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: vzdelavani@paspoint.cz

 

Počet vyučovacích hodin: 4

Pro koho je kurz určen:  pedagogičtí pracovníci (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci) mateřských škol a základních škol zřízených dle § 16 odst. 9 a poradenští pracovníci ve školství

Obsah kurzu je zaměřen na:  děti s PAS předškolního a žáky s PAS školního věku s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu:  Seznámit pedagogické pracovníky se základními specifiky vzdělávání dětí a žáků s autismem v mateřské škole a základní škole, které jsou zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona. Účastníci během kurzu přímo třídy pro žáky s autismem navštíví, jednotlivá specifika vzdělávání, metody, pomůcky a výukové materiály jsou jim vysvětleny a prezentovány přímo v terénu (kurz se bude odehrávat ve spolupráci s Mateřskou školou a základní školou Brno, Štolcova, příspěvková organizace přímo v jejích prostorách), kurz bude tedy velmi praktický a názorný. Cílem kurzu pro vedoucí pedagogické pracovníky je informovanost o finančních, personálních a prostorových nárocích na zřízení autistické třídy. Zapojení více lektorů umožní aktivní práci účastníků a individuální přístup v průběhu kurzu – účastníci budou po prvním teoretickém bloku rozděleni do více tříd.

Program:

  • Problematika PAS, strukturované učení – konkrétní realizace, ukázka učebních pomůcek a výukových materiálů, organizační formy práce.
  • Priority ve vzdělávání cílové skupiny.

Cena: 1200,-