Osobnostně sociální rozvoj dětí a žáků s autismem v mateřské škole a základní škole

MŠMT

Více

Na vyžádání

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen:  pedagogičtí pracovníci (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci) mateřských škol a základních škol a poradenští pracovníci ve školství

Obsah kurzu je zaměřen na:  děti a žáky s PAS

Cíl kurzu:  Seznámit pedagogické pracovníky se základními specifiky vzdělávání dětí a žáků s autismem v mateřské škole a základní škole, konkrétně s problematikou rozvoje osobnostně sociální oblasti u těchto jedinců. V rámci celé oblasti se účastníci blíže seznámí s rozvojem komunikace a nácvikem funkční komunikace, dále s rozvojem sociálního chování, s jednotlivými postupy a metodami. U obou podoblastí účastníci uvidí mnoho konkrétních pomůcek, některé kroky metodiky si sami vyzkouší.

Program:

  • Problematika PAS, strukturované učení.
  • Osobnostně sociální rozvoj.
  • Rozvoj funkční komunikace u osob s autismem.
  • Rozvoj sociálního chování u osob s autismem.

Cena: 2.200,-