Nácviky funkční komunikace

OSTATNÍ (Pro rodiče, děti a jiné)

Více

Na vyžádání

Služba je určena:

  • pro děti nemluvící
  • pro děti, které začínají komunikovat
  • pro děti, které verbálně komunikují, ale potřebují podporu pro funkční komunikaci

Konzultace zahrnuje:

  • individuální práci s dítětem
  • konzultaci s rodičem
  • zácvik rodiče
  • ukázky pomůcek

Nácvik je plně individualizován potřebám a možnostem dítěte, vychází z vývojové úrovně dítěte, při nácviku je využívána metoda Komunikace s vizuální podporou. Počet lekcí je plně individuální, dle domluvy s rodiči, a to v závislosti na možnostech a potřebách dítěte. Frekvence lekcí je cca 1x za 6 týdnů.

Ceník: lekce 500,- (cca 45 minut)

Bližší informace a kontakty Vám zprostředkuje Mgr. Klára Matuštíková,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz