Jak s žáky a studenty mluvit o autismu

Základní a střední školy

Více

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

 

Akreditace: MŠMT

 

Počet vyučovacích hodin: 4

Rozděleno do 2 učebních bloků: 13:00 – 14:30; 15:00 – 16:30

 

Pro koho je kurz určen:

Pedagogičtí pracovníci základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci),

poradenští pracovníci ve školství,

přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektorky:

Mgr. Klára Vrtěnová – psycholožka v Sociálně aktivizační službě Paspoint, z. ú., lektorka přednášek pro spolužáky

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú., lektorka přednášek pro spolužáky

 

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s typickými projevy žáků a studentů s PAS v rámci školní docházky a s tím, jak je možné komunikovat o těchto projevech a autismu s žáky i studenty adekvátně jejich věku a aktuální situaci ve třídě. Tyto poznatky mají pedagogickým pracovníkům pomoci ve třídě nastavovat respekt k odlišnosti, dobré vrstevnické vztahy i vzájemnou podporu.

 

Program:

  • Základní předpoklady pro informování spolužáků o autismu – co je porucha autistického spektra (základní vhled do definice, triády postižení a nespecifických rysů), možnosti školy – zkušenosti lektorů Paspoint, z. ú. z realizace programů o autismu ve třídách ZŠ i SŠ, spolupráce s rodinou žáka a studenta s PAS; výhody i rizika sdělení diagnózy.
  • Typické projevy žáků a studentů s PAS během školní docházky, jejich potřeby a možnosti podpory. Ukázky způsobů komunikace a aktivit, které je možné využít s žáky a studenty různých věkových kategorií, aby lépe porozuměli chování svého spolužáka s PAS a případných úlev ze strany pedagogů, důraz na vyjasnění pocitů nespravedlnosti. Diskuze na příkladech z praxe účastníků i lektorů.
  • Jak je možné pracovat se třídou v případě, že rodina nechce diagnózu PAS sdělovat. Možnosti komunikace s rodinou, vliv pedagoga. Ukázky, jak mluvit o některých projevech autismu bez pojmenování diagnózy.

 

Cena: 1.000,-

 

Hodnocení účastníků tohoto kurzu na podzim 2022:

„Spousta praktických ukázek a příkladů“

„Doporučuji – klíčové pro pochopení specifik a potřeb žáka usnadňující tak práci s ním i se třídou.“

„Přínosný seminář pro pochopení specifik žáka s PAS, „návod“ na lepší zvládání výuky a pobytu ve škole pro žáky i pedagogy.“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz