Rozvoj funkční komunikace 1 – Jak podpořit dítě s autismem ve vyjádření vlastních potřeb a přání

Mateřské školy

Začíná 4 Měsíce, 29 Dny

2.11.2023 13:00 – 16:20

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Akreditace: není

 

Počet vyučovacích hodin: 4

13:00 – 16:20, vč. přestávky

 

Pro koho je kurz určen: 

Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pracovníci).

Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektoři:

Bc. Urbánková Alžběta – poradkyně Rané péče Paspoint, z.ú.

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

 

Cíl kurzu:

Přiblížit účastníkům potíže dítěte s PAS v oblasti aktivní a funkční komunikace a seznámit je s možnostmi nácviku.

 

 Program:

  • Deficity dětí s PAS v oblasti komunikace.
  • Předpoklady a podmínky pro úspěšnou intervenci.
  • Motivační stimuly jako prostředek k navázání prvotního kontaktu.
  • Příprava prostředí a změna přístupu k dítěti s PAS.
  • Metody práce a využívané pomůcky.
  • Řešení kazuistik a příkladů z praxe.

 

Cena: 700Kč

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz