Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v ZŠ – prezentované příklady z praxe, výukové materiály a učební pomůcky budou zaměřeny na environmentální výchovu

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Začíná 2 Měsíce, 7 Dny

13.2.2020 08:30 – 15:30

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 8 (lze hradit z tzv. Šablon)

Místo konání: Lipka – pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci základních škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: žáci s PAS na ZŠ

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky se specifiky vzdělávání žáků s PAS při inkluzivním vzdělávání v základní škole, seznámit s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s PAS. Získají přehled o možnostech zapojení rodiny, pedagogických pracovníků školy i poradenských pracovníků do řešení náročných situací. Prezentované příklady z praxe, výukové materiály a učební pomůcky budou zaměřeny na environmentální výchovu.

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Triáda postižení, uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací.
  • Příprava pedagogů na práci s žáky s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání, konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.
  • Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání žáka s PAS.
  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání v základní škole, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků se zaměřením na environmentální výchovu.

Cena: 1.900,- včetně oběda