Inkluzivní vzdělávání dětí s PAS v mateřské škole

MŠMT – vhodné k financování z tzv. Šablon

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 16

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci), poradenští pracovníci ve školství.

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku

Cíl kurzu: Připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání dětí s PAS při inkluzivním vzdělávání v mateřské škole, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání dětí s PAS a jejich zapojení do kolektivu dětí. Seznámit s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, se specifickými metodami a postupy při vzdělávání dětí s PAS. Po absolvování kurzu budou účastníci připraveni na specifika práce s dětmi s PAS v rámci společného vzdělávání, budou znát základní metody a postupy při vzdělávání dítěte s PAS v MŠ. Budou vědět, jak vytvořit a přizpůsobit pomůcky, hry a hračky pro potřeby dítěte s PAS a získají přehled o možnostech zapojení rodiny, pedagogických pracovníků školy i poradenských pracovníků do řešení náročných situací. Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek, videozáznamů a konkrétních praktických cvičení frekventantů.

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Triáda postižení, uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací.
  • Příprava pedagogů na práci s dětmi s PAS. Formální stránka společného vzdělávání, konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení.
  • Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání dítěte s PAS.
  • Metodika strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání v mateřské škole. Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání dítěte s PAS.
  • Tvorba pomůcek pro dítě s PAS.
  • Používané strategie při výrobě pomůcek.

Cena: 3.400,-