Herní dovednosti a sociální kompetence u dětí s autismem předškolního věku nebo s mentálním postižením

MŠMT

Na vyžádání

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

0 Účastníků

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a ze škol zřízených podle § 16 odst. 9,  rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit frekventanty s oblastmi rozvoje z hlediska sociálního chování, se základními metodami a se specifickými pomůckami při nácviku sociálního chování u dětí s PAS. Uvést možnosti nácviku sociálních dovedností v domácím prostředí, možnosti terapie a její aplikace ve vzdělávacím procesu. Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů, včetně konkrétních praktických cvičení účastníků.

 

Program:

  • Ohodnocení sociálních dovedností, oblasti rozvoje v rámci sociální kompetence.
  • Metody a strategie nácviku – paralelní aktivity, střídavé činnosti, společenské hry, pracovní listy, vizualizace, procesuální schéma, obrázkový scénář, sociální příběh aj.
  • Využití pomůcek, her, hraček aj. k rozvoji sociální kompetence.
  • Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.500,-