Dítě s autismem v mateřské škole – nový termín – PLNĚ OBSAZEN

Mateřské školy

Více

Plně obsazen

10.11.2023 09:00 – 16:30

Vzdělávací centrum Anenská

Anenská 10/10, 602 00 Brno

13 Účastníků

 

 

Jedná se o kurz základní, zahrnuje podobná témata jako  kurz „Vhled do práce s dětmi s autismem v mateřské škole“, ale jednotlivá témata více rozvíjí, doplňuje další informace a praktické zkušenosti. Je určen pro pedagogické pracovníky, kteří již nějaké zkušenosti s dětmi s autismem mají, i když třeba jen minimální, proto kurz vypisujeme až v říjnu. Je  žádoucí, aby účastníci mohli reflektovat některé své zkušenosti, v diskuzi se doptávat.

 

Akreditace: MŠMT

(aktualizováno) Změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účinné od 1. září 2023, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Počet vyučovacích hodin: 8

(9:00 – 10:30; 10:45 – 12:15; 13:15 – 14:45; 15:00 – 16:30; vyučovací bloky mohou být na místě po dohodě s lektory mírně upraveny)

 

Pro koho je kurz určen:

  • Pedagogičtí pracovníci mateřských škol (pedagogové, asistenti pedagoga, vedoucí pedagogičtí pracovníci)
  • poradenští pracovníci ve školství
  • Přihlásit se mohou také rodiče a další zájemci o danou problematiku.

 

Lektorky:

Mgr. Renata Katovská – speciální pedagožka z SPC pro děti s autismem, která se věnuje podpoře dětí v MŠ

Mgr. Veronika Pelánová – speciální pedagožka a vedoucí Rané péče Paspoint, z. ú.

 

Cíl kurzu:

Předat pedagogickým pracovníkům základní informace o poruchách autistického spektra, specifikách vnímání, prožívání a chování dítěte s poruchou autistického spektra a dopadech těchto potíží do výchovně vzdělávacího procesu. Dále je seznámit s metodami, postupy a formami práce, které se v běžné praxi osvědčují a pomocí konkrétních, praktických a názorných ukázek je podpořit a motivovat k realizaci účinné intervence.

 

Program:

  • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Teorie na ukázkách z praxe.
  • Vytvoření podmínek pro úspěšné začlenění dítěte s PAS do MŠ – týmová spolupráce, role asistenta pedagoga, kooperace s rodinou, SPC, ranou péčí a dalšími zainteresovanými odborníky, reálná očekávání s ohledem na aktuální vývojovou úroveň dítěte s PAS a možnosti MŠ.
  • Metodika strukturovaného učení – individualizace, struktura, vizualizace a motivace v rámci využívané intervence, úpravy prostředí, pomůcek a hodnocení (denní režim vs. komunikace s vizuální podporou, pracovní a procesuální schémata, motivační systém, strukturované krabice, upravené výukové materiály,….)
  • Hra jako prostředek  k navázání vztahu mezi dítětem s PAS, dospělými i vrstevníky.
  • Modelové zpracování motivační aktivity – výroba konkrétní pomůcky.

 

Cena: 2.000,-

 

Hodnocení účastnic tohoto kurzu na podzim 2022:

„Všem vřele doporučuji, kurz předčil má očekávání.“

„Doporučuji se zúčastnit, díky profesionálnímu způsobu prezentace, prožitků a letité praxe lektorek, které znají odpovědi na naše otázky.“

„Kurz obsahoval vše podstatné, dobré příklady z praxe, výrobu pomůcek a ukázku práce s pomůckami.“

 

Bližší informace Vám zprostředkuje Mgr. Klára Vrtěnová,
tel. 777 106 392, E-mail: vzdelavani@paspoint.cz