Hledáme koordinátora volnočasových aktivit a dobrovolníků

Hledáme koordinátora volnočasových aktivit a dobrovolníků

Paspoint, z.ú. vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátora volnočasových aktivit a dobrovolníků.

 

Náplň práce

Koordinátor volnočasových aktivit (VČA): 0,5

 • Zajištění financování VČA (psaní projektů, celková zodpovědnost za chod projektu, připravování podkladů pro účetní),
 • zajištění chodu zájmových kroužků (šk. rok) – plavání, sportovní, keramický, dopravní, bubnování, angličtina, sobotní výlety, aj.,
 • zajištění chodu letních táborů a účast na nich (letní prázdniny) – pobytové i příměstský,
 • zajištění personálu, který se stará o náplň kroužků a táborů,
 • zjišťování informací o účastnících VČA potřebných k jejich zapojení, předávání těchto informací vedoucím kroužků/ táborů, dobrovolníkům, (komunikace s rodiči, školou…),
 • komunikace se všemi zúčastněnými stranami,
 • zajištění propagace VČA.

 

Koordinátor dobrovolníků: 0,25

 • Zajišťuje financování projektu (psaní projektů, celková zodpovědnost za chod projektu, připravování podkladů účetní),
 • nábor a vedení vstupních pohovorů se zájemci, základní výběr vhodných dobrovolníků, informovanost nových dobrovolníků o dobrovolnické činnosti v organizaci Paspoint, z.ú., informovanost o klientech,
 • organizace úvodních školení pro nové dobrovolníky a účast na nich, organizační zajištění supervizních setkání pro dobrovolníky,
 • tvorba a aktualizace rozpisu a harmonogramu docházky dobrovolníků na jednotlivé volnočasové aktivity,
 • vedení dokumentace a zajištění administrativních formalit spojených dobrovolnickou činností,
 • zajištění pojištění dobrovolníků,
 • průběžná komunikace s dobrovolníky, společná setkávání dobr. apod.

 

PR administrátor: 0,25 (možnost rozšíření)

 • Tvorba výroční zprávy a propagačních materiálů,
 • firemní donátorství,
 • fundraising,
 • administrativní pomoc ekonomickému úseku.

 

Jaký by měl být náš koordinátor?

 • Komunikativní,
 • empatický k osobám s autismem a jejich rodinám,
 • musí mít organizační schopnosti,
 • umět nastavit pravidelnost, ale být také schopen operativně jednat, dělat změny,
 • musí být hodně flexibilní – v čase i myšlení,
 • hodnotový systém v přístupu k práci – Proč to děláme? Vidět smysl VČA pro osoby s autismem,
 • schopnost řešit krizové situace.

 

Nabízíme:

 • Práci na úvazek 0,75-1,0,
 • metodické vedení,
 • další vzdělávání pracovníků v sociálních službách,
 • technické a materiální zabezpečení,
 • smlouvu na dobu určitou s možností prolongace na dobu neurčitou.

Nástup 1.10.2020.

 

Postup výběrového řízení:

 1. Zašlete svůj životopis a motivační dopis elektronicky co nejdříve na adresu: reditel@paspoint.cz
 2. Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor v prostorách organizace.
 3. S vybraným kandidátem bude uzavřena smlouva.