Hledáme koordinátora volnočasových aktivit a dobrovolníků

Hledáme koordinátora volnočasových aktivit a dobrovolníků

Zajímá vás problematika autismu, chtěli byste se přidat do našeho týmu? Hledáme člověka, který by mohl nastoupit co nejdříve na pozici koordinátora volnočasových aktivit a dobrovolníků.

Náplň práce: 0,75 úvazek.

Úvazek lze po dohodě snížit či navýšit (jinou pozicí).

Koordinátor volnočasových aktivit (VČA)

 • zajištění chodu zájmových kroužků (šk. rok) – bubnovací, sportovní, keramický, pohybově-hudební, angličtina, sobotní výlety;
 • zajištění chodu letních táborů a účast na nich (letní prázdniny) – pobytové
  i příměstský;
 • zajištění výletů a dalších aktivit
 • zajištění personálu, který se stará o náplň kroužků a táborů
 • zjišťování informací o účastnících VČA potřebných k jejich zapojení, předávání těchto informací vedoucím kroužků/ táborů, dobrovolníkům, (komunikace s rodiči, školou…)
 • komunikace se všemi zúčastněnými stranami;
 • zajištění financování VČA (psaní projektů, celková zodpovědnost za chod projektu, připravování podkladů pro účetní);
 • zajištění propagace VČA.

 

Koordinátor dobrovolníků

 • Nábor a vedení vstupních pohovorů se zájemci, základní výběr vhodných dobrovolníků, informovanost nových dobrovolníků o dobrovolnické činnosti v organizaci Paspoint, z.ú., informovanost o klientech;
 • organizace úvodních školení pro nové dobrovolníky a účast na nich, organizační zajištění supervizních setkání pro dobrovolníky
 • tvorba a aktualizace rozpisu a harmonogramu docházky dobrovolníků na jednotlivé volnočasové aktivity
 • vedení dokumentace a zajištění administrativních formalit spojených
  s dobrovolnickou činností
 • zajištění pojištění dobrovolníků
 • průběžná komunikace s dobrovolníky, společná setkávání dobr. apod.
 • zajišťuje financování projektu (psaní projektů, celková zodpovědnost za chod projektu, připravování podkladů účetní);

 

Jaký by měl být náš koordinátor?

 • komunikativní
 • empatický k osobám s autismem a jejich rodinám
 • musí mít organizační schopnosti
 • umět nastavit pravidelnost, ale být také schopen operativně jednat, dělat změny
 • musí být hodně flexibilní – v čase i myšlení
 • hodnotový systém v přístupu k práci – Proč to děláme? Vidět smysl VČA pro osoby s autismem
 • schopnost řešit krizové situace

Váš životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte, prosím, na email: reditel@paspoint.cz. Poté bude s vybranými osobami proveden osobní pohovor.